Subsidie voor innovatie, krimp en leefbaarheid Drenthe

Subsidie voor innovatie, krimp en leefbaarheid Drenthe

De provincie Drenthe stelt de subsidie innovatie, krimp en leefbaarheid open. De regeling is de opvolger van de regeling Krimp en leefbaarheid die is komen te vervallen. De nieuwe regeling is op een aantal punten aangepast. 

De subsidieregeling Innovatie, Krimp en Leefbaarheid heeft tot doel om een positieve impuls te geven aan: wonen, welzijn, werken, zorg, bereikbaarheid en burgerkracht. Met name voor inwoners van Drenthe voor wie dit niet vanzelfsprekend is en voor doelgroepen die extra aandacht verdienen. Aanvragen kunnen worden ingediend door instellingen, verenigingen en scholen.

Openstelling

Vanaf 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019 en vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 oktober 2020 kunnen er aanvragen worden ingediend.

Voor de gehele regeling kunt u hier kijken.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.