EFRO Noord-Nederland - Katoele Subsidie Experts

EFRO Noord-Nederland 2014-2020

EFRO Noord-Nederland | Tot en met 2020 is er ruim 122 miljoen euro beschikbaar voor innovaties in het MKB en koolstofarme economie. Van dit bedrag komt 103,5 miljoen van Europa en het Rijk financiert 18,5 miljoen bij.

Bent u MKB’er en van plan een project te starten met als resultaat een vernieuwend product, dienst of een procesinnovatie, zoals:

 • Bouw van een prototype/testen van een prototype in een praktijkomgeving
 • Theoretische inzichten omzetten in een product/proces
 • Samen met andere ondernemers werken aan innovatie en kennisuitwisseling

Dan biedt EFRO wellicht kansen voor u.

Voor wie?

Het MKB, maar ook kennisinstellingen en grote bedrijven uit Groningen, Friesland en Drenthe komen in aanmerking. Samenwerkingsverbanden bestaande uit de bovengenoemde partners kunnen ook aanvragen.

Voorwaarden

Projecten moeten vernieuwend zijn en een bijdrage leveren aan één van de maatschappelijke uitdagingen:

 • zekere, schone en efficiënte energie
 • schone, veilige watervoorziening
 • gezondheid, demografie en welzijn
 • voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie

Het MKB moet een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de innovatie.

OP EFRO Noord-Nederland 2014 – 2020

Noord-Nederland wil zich ontwikkelen en profileren als een regio die bekend staat om de vernieuwende wijze waarop maatschappelijk en economisch voordeel wordt gehaald uit innovatie. Dat is waar het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland (vanaf hier OP EFRO) op inzet.
De inhoud van het programma is nauw afgestemd met verschillende noordelijke stakeholders. Focus en prestatiegerichtheid staan in de nieuwe programmaperiode centraal.

Innovatie en een koolstofarme economie

Het OP EFRO richt zich op twee grote thema’s: innovatie en een koolstofarme economie. Hiervoor is gekozen in samenspraak met de verschillende stakeholders (onderwijs, onderzoek, ondernemingen en overheid). Noord-Nederland ziet hierin een grote economische kans.

 • Binnen het thema innovatie zijn drie specifieke doelen vastgesteld: het versterken van human capital, het stimuleren van kennisontwikkeling en het stimuleren van valorisatie.
 • Het Noorden zet binnen het thema koolstofarme economie in op één specifiek doel: het vergroten van het aandeel innovaties in Noord-Nederland dat specifiek is gericht op de reductie van uitstoot van broeikasgassen.

Tender Valorisatie

Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

Binnen EFRO Noord-Nederland waren in de eerste helft van 2016 3 regelingen geopend, die inmiddels gesloten zijn:

EFRO Noord-Nederland Proeftuinen

Bij de Call Proeftuinen draait het om het opzetten, uitbouwen, verbeteren of onderling verbinden van proeftuinfaciliteiten. Een proeftuin is een laagdrempelige ‘real life-omgeving’ waar MKB’ers prototypes van innovaties kunnen testen. Een infrastructuur die innovaties faciliteert dus. Alle relevante stakeholders moeten bij de totstandkoming van de proeftuin betrokken zijn.

EFRO Noord-Nederland Valorisatie

De Tender Valorisatie is bedoeld voor (samenwerkings-)projecten die een nieuw product, een nieuwe dienst of een verbeterd proces als resultaat hebben. Valorisatie is omzetten van (theoretische) kennis tot ‘iets’ met meerwaarde voor de praktijk. Het gaat hierbij om enkelvoudige innovatie, een combinatie van kleinere projecten is niet mogelijk. Het is belangrijk dat de businesscase voor het vervolgproject goed helder is.

EFRO Noord-Nederland Kennisontwikkeling

De Call Kennisontwikkeling wil stimuleren dat MKB’ers in samenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen kennis opdoen, ontwikkelen en toepassen. Deze call richt zich op netwerken waarbinnen kennisuitwisseling en toegepast onderzoek plaatsvindt. Samenwerking staat dus centraal.

Lees hier alles over de regeling.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: