Waddenfonds verlengt aanvraagperiodes van een tweetal regelingen

Waddenfonds verlengt aanvraagperiodes van een tweetal regelingen

Het Waddenfonds verlengt aanvraagperiodes van zowel de subsidieregeling thematische openstelling Waddenfonds als de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties. 

Het Waddenfonds is een fonds voor extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee. Het gaat om projecten die de kwaliteit van de natuur, het landschap, de regionale economie en energie in de waddenregio duurzaam versterken. Met het Waddenfonds is er tot en met 2026, 560 miljoen euro beschikbaar voor de waddenprovincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland.

Thematische openstelling 

De nieuwe deadline voor dit onderdeel is 15 december 2021, 12.00 uur. Dit was 1 oktober 2021. Daarnaast is het subsidieplafond voor de openstelling verdubbeld van €4 miljoen naar €8 miljoen. 

Budget Lokale Innovaties 

De nieuwe deadline voor dit onderdeel is 10 december 2021, 12.00 uur. Dit was 2 juli 2021. 

Lees hier alles over de regeling.

Waddenfonds verlengt aanvraagperiodes

Bron: Waddenfonds