WBSO 2020 - Wat verandert er allemaal voor u in 2020?

WBSO 2020 

U komt in aanmerking voor WBSO 2020 als u uw medewerkers S&O laat verrichten of als u als zelfstandig ondernemer zelf S&O-werkzaamheden verricht. De regeling staat open voor alle bedrijven die S&O verrichten, ongeacht hoe groot uw bedrijf is en in welke bedrijfstak u actief bent.

Bedrijven kunnen vanaf volgend jaar sneller en flexibeler gebruik maken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Om dit te realiseren komen er 2 wijzigingen in de aanvraagprocedure. Om het investerings- en vestigingsklimaat voor R&D-bedrijven stabiel te houden, blijven de voorwaarden gelijk aan 2019.

Wat verandert er in 2020?

De plannen zijn nog onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring.

Vanaf 1 januari 2020 verdwijnt de ‘tussenmaand’ bij het aanvragen. Ondernemingen met personeel moesten de WBSO-aanvraag altijd minimaal 1 volle kalendermaand voor het begin van de aanvraagperiode indienen. Vanaf 2020 kunnen bedrijven die bijvoorbeeld voor een periode vanaf 1 februari 2020 gebruik willen maken van de WBSO nog op 31 januari 2020 een aanvraag indienen. Uitzondering hierop zijn aanvragen voor een periode die ingaat op 1 januari. Deze mogen vanaf 2020 uiterlijk op 20 december worden ingediend.

Vanaf 1 januari 2020 mogen bedrijven 4 keer per jaar een aanvraag indienen (voor minimaal 3 maanden). Dit was 3 keer per jaar.

Wilt u vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van de WBSO? Dan moet u uiterlijk 30 november 2019 uw aanvraag indienen. 

Voordeelpercentages en -bedragen

Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte. Ook in 2020 gelden er 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de eerste schijf. Voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast een extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen worden eind 2019 bekend gemaakt.WBSO 2020

Lees hier alles over de WBSO

Bron: RVO