Wijziging Energielijst 2021 LED - Katoele Subsidie Experts

Wijziging Energielijst 2021 LED

Een wijziging Energielijst 2021 LED is doorgevoerd. Voor het onderdeel LED ten behoeve van energiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen zijn enkele technische verbeteringen doorgevoerd.

Wijziging

De verbeterde beschrijving van de investering is:

LED-verlichtingssysteem voor verlichting in of bij bedrijfsgebouwen, en bestaande uit: LED-verlichtingsarmaturen met een geïntegreerde, niet uitwisselbare LED-lichtbron, die voldoen aan de levensduurcriteria L90B50 of beter. Hierbij geldt dat:

  • De opgegeven criteria gelden bij 50.000 uur en tq=25 °C en gemeten dienen te zijn conform LM-80 protocol, TM21 en NEN-EN-IEC 62722-2-1: 2016 of gelijkwaardige normen/protocollen.
  • Metingen op grond van LM-80-08, TM21 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, verricht dienen te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen.
  • Het maximum investeringsbedrag dat voor energie-investeringsaftrek in aanmerking komt € 1.000 per armatuur bedraagt.
  • Uitwisselbare LED-lichtbronnen, zoals LED-buizen, en specifiek voor noodverlichting bestemde noodverlichtingsarmaturen uitgesloten zijn van energie-investeringsaftrek.

Lees hier alles over de Energie-investeringsaftrek.

Wijziging Energielijst 2021 LED