Wijzigingen fiscale voordelen 2017 Agrarisch - Katoele Subsidie Experts

Wijzigingen 2017

Wijzigingen fiscale voordelen 2017 voor Agrariërs, ook voor dit jaar zijn er wijzigingen doorgevoerd in de EIA en de MIA regeling. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op een rij gezet.

Energie Investeringsaftrek (EIA) 2017

• U kunt 55,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving in 2017. Voor 2016 was dit 58%.

Nieuwe bedrijfsmiddelen in 2017

 • Immersiekoeling voor dataservers door middel van natuurlijke convectie
 • Energiezuinige koel- en/of condensoreenheid
 • Energiezuinige blazende luchtkoeler met EC ventilatoren voor het koelen en langdurig bewaren van fruit en agroproducten in koelcellen
 • Netaansluiting voor niet gebouwgebonden zonnepanelen, waarbij voor zonnepanelen SDE+ 2016 of later is verkregen. Alleen de investeringskosten voor de netaansluiting komen in aanmerking voor EIA

Gewijzigde bedrijfsmiddelen in 2017

 • De minimaal vereiste energiebesparing voor bedrijfsgebouwen, processen en transportmiddelen is verlaagd.
 • LED-verlichting is weer aangescherpt.
 • Zonnecollectoren en zonnepanelen zijn wijzigingen in doorgevoerd.

Investeringen gedaan in 2016 kunnen nog tot en met 3 maanden na opdrachtbevestiging worden gemeld onder de regeling van 2016.

Lees hier alles over de EIA.

Milieu Investeringsaftrek (MIA) Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 2017

Nieuwe bedrijfsmiddelen en/of voorwaarden in 2017:

 • Elektrische bestelauto
 • Elektrische bus
 • Geluidseis voor stille trucks aangescherpt
 • Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem
 • Transportkoeling met CO2 als koelmiddel
 • Geluidseisen voor verschillende typen mobiele machines zijn verder aangescherpt
 • Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecycled content
 • Duurzame eenlaags bitumen dakbedekking
 • Douchesysteem met waterrecycling
 • Waterdoorlatend straatwerk met drainvoegen
 • Afleverstation voor hoge blend biobrandstof
 • Sorteerinstallatie met robots
 • Ultrasoon Reinigingssysteem

Middelen die verwijderd zijn van de lijst per 2017:

 • Losse GPS systemen
 • Kunstmeststrooier met GPS en variabele strooibreedte
 • Plaatsspecifiek verzorgen landbouwgewassen middels schoffelen en wieden
 • Verwerkingsapparatuur voor lokale verwerking biologische landbouwproducten

Investeringen gedaan in 2016 kunnen nog tot en met 3 maanden na opdrachtbevestiging worden gemeld onder de regeling van 2016.

Lees hier alles over de MIA Vamil.

Wijzigingen in de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

 • Energie lat is nu Klimaat lat geworden.

Melkvee

Binnen de MDV melkvee zijn de wijzigingen beperkt gebleven. Ook dit jaar blijft een maximale toegestane ammoniakuitstoot van 8,6 kg ammoniak per dierplaats een belangrijke eis. Op dit moment zijn er dus maar 3 emissiearme vloeren en een luchtwasser die in aanmerking kunnen komen.

Pluimvee

Er zijn 2 zeer belangrijke basiseisen doorgevoerd bij vleeskuikens, namelijk:

 • een maximaal toegestane bezetting van 18 dieren per m2
 • er dient minimaal 3% (dimbaar) daglicht in de stal aanwezig te zijn

Het bedrag dat in aanmerking voor MIA/Vamil komt is afhankelijk van de bezettingsgraad in de stal. Hoe lager de bezetting, hoe hoger het bedrag per dier wordt dat maximaal voor MIA/Vamil kan worden gemeld.

Binnen pluimvee zijn de eisen op het gebied van fijnstof aangescherpt. De fijnstofuitstoot moet 10% lager zijn dan de wettelijke norm zoals bij nieuwbouw geldt.

Vleeskalveren

Binnen de MDV voor vleeskalveren zijn de perspectiefvolle ammoniakemissie beperkende maatregelen komen te vervallen. Vanaf 2017 komen alleen erkende emissiearme systemen nog in aanmerking. Daarnaast zijn de eisen op het gebied van brandveiligheid verhoogd.

Varkens

Bij alle categorieën voor de varkenshouderij is het ambitieniveau voor het onderdeel diergezondheid fors verhoogd.

Daarnaast zijn er bij vleesvarkens en gespeende biggen een aantal basiseisen doorgevoerd, namelijk:

minimale hokoppervlak, te weten

 • minimaal 1,0 m2 bij vleesvarkens
 • minimaal 0,4 m2 bij gespeende biggen
 • tevens dient er 2% daglicht aanwezig te zijn

Lees hier alles over de MDV.

Budget

 1. Het buget voor MIA bedraagt voor 2017 € 97 miljoen. Voor Vamil is in 2017 € 40 miljoen beschikbaar.
 2. Het budget voor 2017 voor de EIA is € 166 miljoen.