Huize Wezup - Successen Katoele Subsidie Experts

STIPO-project kleinschalige woonzorgvorm in Wezup

“Wij zijn zeer tevreden over de inzet van Katoele Subsidie Experts. In vertrouwen hebben wij de opdracht tot het verkrijgen van de subsidie in hun handen gegeven. Zij zijn professioneel en zakelijk zonder verlies van oprechte persoonlijke interesse. Als zij de opdracht hebben gekregen gaan ze er vol mee aan de slag en laten niet meer los totdat het resultaat is behaald. Het team van Katoele Subsidie Experts is betrokken, creatief en prettig in de omgang. Wij kunnen stellen dat het project ‘Huize Wezup’ mede door hun tot stand is gekomen.” Jan ‘t Hoen, Eigenaar Huize Wezup

Het bedrijf

Huize Wezup is een kleinschalige, particuliere woonzorgcombinatie voor mensen die vanwege geheugen- of cognitieve problemen niet meer zelfstandig kunnen wonen. Naast deze 24-uurs zorg biedt Huize Wezup ook vijf dagen in de week tijdsbesteding(participatie) en individuele begeleiding(zelfredzaamheid) aan mensen die met dezelfde klachten te maken hebben, maar nog in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Voor het realiseren van de 24-uursopvang is een woonboerderij aangekocht in Wezup.  De deel van de woonboerderij is verbouwd tot een accommodatie voor 24-uurs zorg. Voor de 24-uurs zorg zijn 8 wooneenheden beschikbaar.

2012-12-16 15.57.53

Het project

Katoele Subsidie Experts heeft het projectplan voor deze omschakeling opgesteld, succesvol een STIPO-subsidie aangevraagd en het subsidieproces begeleid. De STIPO-regeling is inmiddels gesloten, maar is vergelijkbaar met de huidige LEADER-regeling. Hierbij gaat het om plattelandsontwikkeling en de leefbaarheid en economische vitaliteit op het platteland. In de nieuwe projectperiode, die nog loopt tot 2020, komen Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe in aanmerking voor subsidie vanuit het LEADER-programma. Ook diverse gebieden in andere provincies zijn aangemerkt als LEADER-gebied en hebben elk hun eigen inhoudelijke invulling gegeven aan de voorwaarden voor subsidie.

Het project werd mede mogelijk gemaakt door het ELFPO: Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling:Europa investeert in zijn platteland.

Wilt u het fotoalbum van het project bekijken? Dat kan! : Huize Wezup in beeld