LEADER Drenthe gaat weer open regio Zuidoost en Zuidwest

LEADER Drenthe gaat weer open

Een vitaal platteland om in te wonen, te ondernemen en te recreëren. Samen werken aan vernieuwde ideeën. Dat is de bedoeling van LEADER, een Europees subsidie-, kennis-, en actieprogramma. LEADER is een programma voor de regio, maar vooral ook van de regio. Het is een vliegwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen.

Zuidwest-Drenthe

De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Westerveld, Meppel en Midden-Drenthe vallen onder de LEADER Zuidwest-Drenthe en richt zich op het versterken van de economie en daarmee de leefbaarheid in Zuidwest-Drenthe. De focus ligt op de vrijetijdseconomie. Alleen de beste projecten zullen gehonoreerd worden. Belangrijk daarbij is de verbinding tussen platteland en stad, en samenwerking met andere sectoren. Voor 2019 is een subsidiebudget beschikbaar van €2.000.000,-. 

Vanaf 17 februari 2019 tot en met 25 maart 2019 en van 1 mei 2019 tot en met 21 oktober 2019 kunt u weer subsidie aanvragen voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

Vindt hier de volledige regeling.

Zuidoost-Drenthe

De gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, de plattelandsgebieden van de gemeenten Emmen en het veenkoloniale deel van de gemeente Aa & Hunze vallen onder de LEADER Zuidoost-Drenthe  Ook hier is voor 2019 een subsidiebudget beschikbaar van €2.000.000,-.  Hier richt het programma zich op vitalisering van de regio. De basis van de strategie in deze regio is bouwen op lokale kracht, toegespitst op ‘sociale cohesie’ en ‘lokale economie’.

Vanaf 4 maart 2019 tot en met 1 april 2019 en van 16 september 2019 tot en met 14 oktober 2019 kunt u weer subsidie aanvragen voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

Vindt hier de volledige regeling

LEADER Drenthe gaat weer open