Nieuwe bekendmakingen voor 2017 ! - Katoele Subsidie Experts

Er zijn weer nieuwe bekendmakingen voor 2017. Daarom hebben we weer een aantal regelingen aangepast op onze website en/of toegevoegd. Hieronder ziet u welke regelingen dit zijn.

Nieuwe bekendmakingen

SDE+ is aangepast naar de nieuwe bekendmakingen voor 2017. Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) kunt u subsidie ontvangen voor het opwekken van duurzame energie zoals windenergie, zonnepanelen en energie uit biomassa. Vrijwel elk bedrijf kan hernieuwbare energie opwekken en dus gebruikmaken van de voordelen van SDE+.

Lees hier de veranderingen voor 2017!

De tender Valorisatie is aangepast naar de nieuwe bekendmakingen voor 2017. De tender Valorisatie 2017 heeft tot doel dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid.

Lees hier de veranderingen voor 2017!

De openstelling betreft de maatregel ‘Friese POP3 – trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties’. Subsidie kan worden verstrekt voor demonstraties en het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers. De activiteiten moeten gericht zijn op één of meer van de hierna genoemde beleidsdoelen:

  • Bodem
  • Biologische landbouw
  • Sluiten van kringlopen

Lees hier alles over de nieuwe regeling!