Zonnepanelen bedrijven - Katoele Subsidie Experts

Zonnepanelen bedrijven

Zonnepanelen bedrijven

Denkt u na over de aanschaf van zonnepanelen voor uw bedrijf? Dan is de kans groot dat u hier subsidie voor kunt krijgen. Het investeren in duurzame energie of in vermindering van energieverbruik komen in aanmerking voor subsidie dus ook zonnepanelen bedrijven. Niet alleen zonnepanelen maar ook energiezuinige verlichting valt hieronder.

Nederland moet in de komende jaren een flinke slag maken van fossiele brandstoffen richting duurzame energiebronnen. Daarom heeft de overheid diverse subsidiemogelijkheden gecreëerd voor bedrijven en particulieren.

Onderstaande regelingen zijn wellicht interessant voor u.

SDE

SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Dit is een subsidie welke u kunt ontvangen voor het opwekken van duurzame energie. Voorbeelden hiervan zijn windenergie, zonnepanelen en energie uit biomassa. Vrijwel elk bedrijf kan hernieuwbare energie opwekken en dus gebruikmaken van de voordelen van SDE.

Lees hier alles over de SDE.

Asbest eraf, zonnepanelen erop

De Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop is bedoeld voor (voormalige) agrarische ondernemingen, die asbestdaken van hun gebouwen verwijderen en deze vernieuwde daken van zonnepanelen vervolgens van zonnepanelen gaan voorzien. Dit zorgt dat voor de gezondheid mogelijk risicovolle asbest wordt gesaneerd en de agrarische ondernemer gaat duurzame energie produceren.

Combinatie met MIA en Vamil:

De regeling komt bovenop de fiscale faciliteiten (MIA, VAMIL, EIA) voor investeringen in asbestsanering en zonnepanelen. Agrariërs die subsidie willen aanvragen, kunnen vóór openstelling van de regeling alvast een asbestinventarisatierapport op laten stellen.

Lees hier alles over Asbest eraf, Zonnepanelen erop.

Mia Vamil

MIA Vamil staat voor Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (Vamil). De MIA Vamil subsidie is voor ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren in milieuvriendelijke technieken.

Via de MIA Vamil regeling kunt u:
• fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;
• innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

Lees hier alles over MIA Vamil.

EIA

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Lees hier alles over EIA.

Wilt u graag meer weten?

Wilt u graag meer weten over subsidies voor duurzame energie of gaat u investeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

zonnepanelen bedrijven

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: