MIA Vamil subsidie bij Wadudu Insecten Centrum Beilen

MIA Vamil subsidie bij Wadudu Insecten Centrum Beilen

De MIA Vamil subsidie is voor ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren in milieuvriendelijke technieken. Via de MIA Vamil regeling kunt u:

  • fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen
  • innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen

Wadudu Insecten Centrum

Het bedrijf

In 2015 heeft Wadudu kennis gemaakt met en een stap gezet naar de professionele kweek van Meelwormen en Black Soldier Flies. Wadudu Insecten centrum combineert kweek, onderzoek en advies om te komen tot een duurzame invulling van de insectenkweek in Noordwest Europa. Duurzaam door eiwit kringlopen te (ont)sluiten en economisch een rendabele sector op te bouwen. Wadudu wil een bijdrage leveren in de verbinding tussen kwekers, verwerkers en afnemers om zo een onderdeel te zijn van een transparante voedingsketen.

Het project

In 2015/2016 is de eerste kweekcel voor meelwormen gebouwd en ingericht. De oprichting van Wadudu Insecten Centrum volgde op 01-01-2017. De tweede kweekcel (50m2) is in het voorjaar van 2017 gerealiseerd voor de kweek van meelwormen. Dit gevolgd door de derde kweekcel (60m2) welke in de zomer van 2017 is opgebouwd en ingericht. Ook de derde kweekcel wordt gebruikt voor de kweek van meelwormen. In 2017 wordt de vierde kweekcel ingericht, deze kweekcel wordt gebruikt voor de kweek van de Black Soldier Flies.

In 2016 is de techniek “Kweeksysteem van insecten” op de Milieulijst gekomen.  De kweekcellen zijn dan ook vanaf 2016 mede mogelijk gemaakt door de MIA Vamil. 

Katoele Subsidie Experts heeft deze aanvragen verzorgt, lees hier meer over de regeling: MIA Vamil.

Overige regelingen

Wadudu Insecten Centrum houdt zich continu bezig met innovatie. Voor deze innovatietrajecten heeft Katoele Subsidie Experts de aanvragen met succes verzorgt.

  • De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk, compenseert.
  • De MIT (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland door het subsidiëren van innovatieve haalbaarheidsprojecten.
  • De VIA (Versneller Innovatieve Ambities) stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland. Ondernemers met een innovatief idee voor een nieuw product of procedé of een nieuwe dienst kunnen subsidie ontvangen voor ontwikkelingskosten.
  • Drenthe budget Agribusiness, Wadudu Insecten Centrum heeft subsidie ontvangen van de provincie Drenthe omdat het insectencentrum de komende jaren verschillende onderzoeken en praktijkprogramma’s op gaat zetten vanuit Beilen waarbij kennis delen een doel is maar ook een grotere productie kwekerij op termijn. Wadudu Insecten Centrum gaat in dit project samenwerken met kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!