Bouw subsidies - Katoele subsidie experts Beilen

Bouw subsidies

Bouw subsidies

Bouw subsidies – wat zijn de mogelijkheden?

Bent u bezig met nieuwbouw of verbouw, en vindt u duurzaamheid belangrijk? Dan zijn er voor uw project wellicht bouw subsidies mogelijk. Dit geldt voor ondernemers, verenigingen maar in sommige gevallen ook voor particulieren. Er zijn landelijke regelingen, maar ook regio’s en provincies hebben hun eigen regelingen op het gebied van bouw en renovatie; bijvoorbeeld voor de herbestemming van beeldbepalende panden.

Hieronder vindt u enkele regelingen welke interessant voor u kunnen zijn wanneer u subsidie zoekt voor bouw en verbouw.

Drenthe – Subsidie stimulering herontwikkeling en herbestemming van vastgoed

Met deze regeling wil de provincie Drenthe stimuleren dat eigenaren van bedrijfs- of maatschappelijk vastgoed investeren in herbestemming, dus om bestaand vastgoed een nieuwe bedrijfsmatige gebruiksfunctie te geven. Door veranderingen in onder andere bevolkingsopbouw, samenstelling van huishoudens, consumentenbestedingen en wensen voor bedrijfshuisvesting, verandert de vraag hiernaar.

Lees hier alles over de regeling.

Herbestemming monumenten

Om te voorkomen dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan, komen eigenaren van dit soort panden in aanmerking voor subsidie. Er zijn 2 onderdelen:

– subsidie voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming
– subsidie voor het wind- en waterdicht maken van het gebouw om verval van het monument te voorkomen

Lees hier alles over de regeling.

Fiscaal voordelig investeren.

De MIA Vamil subsidie is voor ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren in milieuvriendelijke technieken. Voluit heet de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Via de MIA Vamil regeling kunt u:
– fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen
– innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen

Alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen, kunnen gebruik maken van de MIA\Vamil. De regeling is onder meer interessant voor ondernemers in de agrarische sector, de scheepvaart en de industrie, maar ook voor ondernemers die investeren in duurzaam vervoer, duurzame recreatie en duurzame gebouwen.

Lees hier alles over de regeling MIA Vamil.

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Lees hier alles over de regeling EIA.

Verwijderen Asbestdaken

Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Eigenaren van asbestdaken moeten dus in de periode 2016-2024 het asbestdak laten verwijderen. Voor het verwijderen van asbest is nu subsidie beschikbaar.

Lees hier alles over de regeling.

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Sportaccommodaties verbruiken veel energie. De energierekening is daarmee een stevige kostenpost. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling, mits zij voldoen aan de voorwaarden.

Lees hier alles over de regeling.

Dit zijn enkele voorbeelden van regelingen voor bouw subsidies. Voor alle subsidie mogelijkheden verwijzen wij u graag door naar de pagina Subsidies A-Z.

Wilt u meer weten?

Heeft u zelf een idee of een vraag? Leg deze dan vrijblijvend voor aan een van onze medewerkers! U kunt ons bereiken op 0593 – 82 02 22 of via de mail naar info@subsidie-experts.nl.

bouw subsidies

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: