Leader - Katoele Subsidie Experts Beilen

Leader

Leader

Leader, wat is dat? Een bruisend platteland om in te wonen, te ondernemen en te recreëren. Samen werken aan vernieuwende ideeën. Dat is het doel van deze regeling, een Europees subsidie-, kennis-, en actieprogramma. Een programma voor en van de regio daar staat deze regeling voor. Het is een zetje in de rug om de lokale kracht van de regio te ontketenen. Wilt u direct meer weten? Neem dan contact op met een van onze medewerkers, ons telefoonnummer vindt u hier.

Regio’s

Leader beslaat momenteel 6 gebieden dit zijn:

Leader

Voorwaarden

De voorwaarden voor projecten zijn in elke regio anders. Dit omdat elke regio zelf de inhoudelijke zwaartepunten bepaalt. Dit Europese subsidieprogramma  is gericht op samenwerking in de regio welke zich met name richt op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling.

Voorbeelden

Heeft u een idee en vraagt u zich af of het bij deze regeling past? Hieronder noemen we een aantal speerpunten om u een beter beeld te geven van de mogelijkheden.

 • versterken van de lokale samenwerking
 • versterken van de recreatieve sector/toerisme
 • banenmotor mkb, versterken en innoveren
 • bereikbaarheid verbeteren (digitaal)
 • versterken van leef- en woonomgeving

Projectideeën kunnen zich onder andere richten op het uitwisselen van kennis, producten en diensten in een netwerk. Tevens kunnen projecten zich richten op kennisverwerving door samenwerking met kennisinstellingen, op scholing voor ondernemers of werknemers, maar ook op de herbestemming van leegstaande gebouwen of het opzetten van een bewonerscoöperatie.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: