Bouw en renovatie - Katoele Subsidie Experts Beilen

Bouw en renovatie

Bouw en renovatie

Subsidies voor bouw en renovatie

Bent u bezig met nieuwbouw of verbouw, en vindt u duurzaamheid belangrijk? Dan zijn er voor uw project wellicht subsidiemogelijkheden. Dit geldt voor ondernemers, maar in sommige gevallen ook voor particulieren. Er zijn landelijke regelingen, maar ook regio’s en provincies hebben hun eigen regelingen op het gebied van bouw en renovatie; bijvoorbeeld voor de herbestemming van beeldbepalende panden.

Regelingen bouw en renovatie:

Met deze regeling wil de provincie Drenthe stimuleren dat eigenaren van bedrijfs- of maatschappelijk vastgoed investeren in herbestemming, dus om bestaand vastgoed een nieuwe bedrijfsmatige gebruiksfunctie te geven. Door veranderingen in onder andere bevolkingsopbouw, samenstelling van huishoudens, consumentenbestedingen en wensen voor bedrijfshuisvesting, verandert de vraag hiernaar.

Om te voorkomen dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan, komen eigenaren van dit soort panden in aanmerking voor subsidie.

De MIA Vamil subsidie is voor ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren in milieuvriendelijke technieken. Voluit heet de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Subsidieregeling monumenten Fryslân is een regeling waardoor met hulp van de provincie Fryslân Friese monumenten en karakteristieke bouwwerken gerestaureerd en herbestemd kunnen worden.

Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Eigenaren van asbestdaken moeten dus in de periode 2016-2024 het asbestdak laten verwijderen. Voor het verwijderen van asbest is nu subsidie beschikbaar.

Wilt u meer weten?

Natuurlijk zijn er behalve voor bouw en renovatie nog veel meer mogelijkheden op het gebied van subsidies. Als u nog even door wilt lezen over subsidies verwijzen wij u graag door naar de pagina Subsidies A-Z.

Heeft u zelf een idee of een vraag? Leg deze dan vrijblijvend voor aan een van onze medewerkers! U kunt ons bereiken op 0593 – 82 02 22 of via de mail naar info@subsidie-experts.nl.

bouw en renovatie

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: