Subsidie mogelijkheden Scholing & Arbeid - Katoele Subsidie Experts

Subsidie mogelijkheden Scholing & Arbeid

Op het gebied van scholing & arbeid zijn er verschillende subsidies beschikbaar. Deze subsidies geven de mogelijkheid om personeel gemotiveerd te houden, maar ook voor scholing van medewerkers zijn er diverse subsidies beschikbaar. Gemotiveerd en geschoold personeel is voor de werkgever van essentieel belang.

Praktijkleren:

Neem bijvoorbeeld de subsidieregeling Praktijkleren. Deze subsidie richt zich met name op de kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat. De werkgever kan met deze subsidie een tegemoetkoming verwachten in de kosten. Denk hierbij aan loonkosten of begeleidingskosten. Onder begeleidingskosten vallen materiaalkosten, kosten van in te zetten werknemers van een bedrijf voor de begeleiding of kosten intermediaire partijen om een deelnemer of student aan te kunnen nemen.  Klik hier voor meer informatie over deze subsidieregeling.

Human Resource Drenthe:

Human Resource Drenthe, een subsidie regeling voor het MKB in de provincie Drenthe. Met deze regeling kunnen MKBers een onafhankelijke deskundige inschakelen die helpt om hun  personeelsbeleid te professionaliseren of investeren in de inzetbaarheid. Daarnaast is het mogelijk dat medewerkers deelnemen aan een opleiding, trainen, seminar of cursus. Bent u geintresseerd in deze subsidie? klik hier voor de gehele regeling.

Voucherregeling Friesland:

De voucherregeling MKB Friesland biedt MKBers in de provincie Friesland de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor het vergroten van hun kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR. Ook agrarische bedrijven in de provincie Friesland kunnen van deze voucherregeling gebruik maken. Voor meer informatie klikt u hier.

Bedrijvenregeling Drenthe:

In de provincie Drenthe is de subsidie bedrijvenregeling opengesteld tot 31 december 2019. MKB bedrijven met een investeringsplan dat nieuwe arbeidsplaatsen en bedrijvigheid oplevert door vestiging, uitbreiding, innovatie, diversificatie of fundamentele wijziging van bedrijfsactiviteiten kunnen subsidie aanvragen. De regeling bestaat uit twee deelregelingen; Arbeidsplaatsenregeling (APR) en Rentekortingsregeling (RKR). Voor de gehele regeling en voorwaarden klikt u hier.

 

Naast bovenstaande genoemde regelingen zijn er nog meer subsidieregelingen beschikbaar voor scholing & arbeid: